בהגיע הבן ,הנכד לעול המצוות תזכו לראות ממנו ומכל יוצאי חלציו רוב תענוג נחת ואושר ויזכה חתן הבר מצווה לעלות במעלות התורה והמצוות. בהגיעך לעול תורה ומצוות תבורך בשפע ברכות, מזל טוב  ומשפע מצוות תפילין , יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות , בלי  הרהור חטא ועוון כלל .כך היה רבי אליעזר אומר : גדולה היא מצוות תפילין ,שכך אמר הקב'ה : בני היו נותנים תפילין על ראשיכם ועל זרועותיכם, ואני מעלה עליכם כאילו הגיתם יומם ולילה |
חיפוש מוצריםחפש
הוספת באנר צדדי חדשהוספת באנר צדדי חדש
 ▼  רש''י - ר"ת
 
מניח שני זוגות. רש"י ור"ת  

 ''אית ברישרא אתר לאנחא תרי זוגי דתפילין''              

  יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין (הזוהר ח''ג    רנח)
                                                                                  
 
               
                                                                                                                                                                                                                                                      סדר הפרשיות 
                             

קיימות ארבע שיטות מרכזיות לסידור הפרשיות בתוך התפילין; שיטת רש"י ; שיטת רבנו תם ; שיטת ה ראב"ד ; ושיטת ה שימושא רבא (חיבור בהלכות תפילין המיוחס לתלמיד של אחד ה גאונים ).

על פי שיטת רש"י יש לסדר את הפרשיות בסדר זה: "קדש", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמוע", כשבתפילין של ראש מתחילים מצד ימין של מי שמסתכל על ראשו של בעל התפילין (שמאל המניח). לשיטת השימושא רבה, בתפילין של ראש, הסדר הוא כשל רש"י אלא שמתחילים מצד ימין של מי שמניח את התפילין (אולם יש המבארים את דבריו באופן שאין מחלוקת בינו ובין שיטת רש"י). בשיטת רבנו תם יש לסדר את הפרשיות בסדר זה: "קדש", "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" ו"שמע", כשבתפילין של ראש מתחילים מצד ימין של מי שמסתכל על ראשו של בעל התפילין. לשיטת הראב"ד, בתפילין של ראש, מתחילים מצד ימין של מי שמניח את התפילין.
                                                  הסדרים הנפוצים ביותר    של רש"י ורבנו תם שונים זה מזה ואלה הדברים השונים :

הבדלים

שיטת רש"י  

שיטת רבנו תם  

סדר מקום הפרשיות של יד

סדר מקום הפרשיות (מימין לשמאל): "קדש לי", "והיה כי יביאך", "שמע" ו"והיה אם שמוע" לפי הסדר הכתוב בתורה.

סדר מקום הפרשיות (מימין לשמאל): "קדש לי", "והיה כי יביאך", "והיה אם שמוע" ו"שמע" (חולק על שיטת רש"י ש"שמע" קודם ל"והיה אם שמוע").

סדר כתיבת הפרשיות של יד

כותבים את ארבע הפרשיות: "קדש לי", "והיה כי יביאך", "שמע" ו"והיה אם שמוע" זו אחר זו כסדר כתיבתן בתורה.

כיוון שאת הפרשיות צריך לכתוב "כסדרן", אך סדר מקומן אינו "כסדרן", אי אפשר לכתבן זו אחר זו (כשיטת רש"י), אלא כותבים אותן בסדר כדלהלן:

א . כותבים פרשת "קדש לי" ופרשת "והיה כי יבאך", משאירים עמוד ריק לפרשת "והיה אם שמוע", מדלגים עליו וכותבים פרשת "שמע" בסוף הקלף.

ב . חוזרים לעמוד הריק וכותבים עליו את פרשת "והיה אם שמוע".

סדר מקום הפרשיות של ראש

סדר מקום הפרשיות בבתים (מימין לשמאל הקורא): "קדש לי"-בבית ראשון, "והיה כי יביאך"- בבית שני, "שמע" – בבית שלישי, "והיה אם שמוע"- בבית רביעי.

סדר מקום הפרשיות בבתים (מימין לשמאל הקורא): "קדש לי"- בבית ראשון, "והיה כי יביאך"- בבית השני, "והיה אם שמוע"- בבית השלישי, "שמע"- בבית רביעי.

מקום יציאת שיער עגל

פרשת "והיה אם שמוע", נמצאת בבית הרביעי מימין, ולכן את קצות השיער עגל משחילים בחור שבין הבית הרביעי לבית השלישי.

פרשת "והיה אם שמוע" נמצאת בבית השלישי מימין, ולכן את קצות השיער עגל משחילים בחור שבין הבית השלישי לבית השני. לפי שיער העגל הנראה בתפילה של ראש מבחוץ ניתן להבחין בין תפילין של רש"י לתפילין של רבנו תם.

 
 
 
 
               
                                                                                                                                                                                                                                                      סדר הפרשיות 
                             

קיימות ארבע שיטות מרכזיות לסידור הפרשיות בתוך התפילין; שיטת רש"י ; שיטת רבנו תם ; שיטת ה ראב"ד ; ושיטת ה שימושא רבא (חיבור בהלכות תפילין המיוחס

על פי שיטת רש"י יש לסדר את הפרשיות בסדר זה: "קדש", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמוע", כשבתפילין של ראש מתחילים מצד ימין של מי שמסתכל על ראשו של בעל התפילין (שמאל המניח). לשיטת השימושא רבה, בתפילין של ראש, הסדר הוא כשל רש"י אלא שמתחילים מצד ימין של מי שמניח את התפילין (אולם יש המבארים את דבריו באופן שאין מחלוקת בינו ובין שיטת רש"י). בשיטת רבנו תם יש לסדר את הפרשיות בסדר זה: "קדש", "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" ו"שמע", כשבתפילין של ראש מתחילים מצד ימין של מי שמסתכל על ראשו של בעל התפילין. לשיטת הראב"ד, בתפילין של ראש, מתחילים מצד ימין של מי שמניח את התפילין.
                                               
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
ב שולחן ערוך נפסק שיש להניח תפילין של רש"י כיון שכך הוא מנהג העולם, אולם ירא שמים צריך להניח גם תפילין של רבנו תם מחמת הספק. יש הדגשה של חשיבות הנחת תפילין של רבנו תם בין פוסקי ההלכה הנוטים ל קבלה זאת בעקבות דברי האר"י שאלו ואלו דברי אלהים חיים ולשתי הדעות יש טעם ע"פ תורת הסוד . בהנחת התפילין ישנן שתי שיטות, ע"פ השולחן ערוך והאר"י ורוב הפוסקים הספרדים יש להניח את שני הזוגות יחד. לדעת הפוסקים האשכנזים יש להניחם בזה אחר זה . בעקבות זאת יש הנוהגים ללבוש תפילין של רבנו תם לקראת סוף תפילת שחרית או ב תפילת מנחה . ע"פ האר"י יש להניח במנחה תפילין של השימושא רבה שהן, ע"פ שיטתו, מסודרות כתפילין של רש"י אלא שהן גדולות יותר (ברוחב אצבעיים על אצבעיים) וכך נוהגים היום חלק מה מקובלים . ע"פ רבי מנחם עזריה מפאנו סדר התפילין של השימושא רבה הפוך משל רש"י ויש להניח בנוסף לתפילין של
השימושא רבה גם תפילין של הראב"ד
       
 
 
                             ארבע זוגות תפילין  
החלפת רצועות עליון לתפילין     צריך להניח תפילין של ר"ת? 
 
   מבצעים לוהטים
תפילין גסות. נוס...
רק 3,630.00 ₪
תפילין גסות. נוסח אשכנזי.  הסופר: הרב דב פינצבסקי
ערכה לבר מצווה ג...
רק 2,200.00 ₪
ערכה לבר מצווה גסות-הסופר הרב  יחזקאל מרציאנו
ערכה לבר מצווה ,...
רק 1,790.00 ₪
ערכה לבר מצווה , גסות, הסופר יוסף קובוס
תפילין גסות נוסח...
רק 3,850.00 ₪
תפילין גסות נוסח אשכנזי  הסופר הרב  חיים שיפצאר
מזוזה נוסח אשכנז...
רק 250.00 ₪
מזוזה נוסח אשכנזי  גודל 12*12 ס''מ
מגילה המלך .גודל...
רק 3,320.00 ₪
מגילה המלך .גודל 29.8 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 225.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 12*12 ס''מ
מגילה גודל 24 ס&...
רק 3,100.00 ₪
מגילה גודל 24 ס''מ
תפילין גסות. נו...
רק 3,440.00 ₪
תפילין  גסות. נוסח אשכנזי.  הסופר: יוסף קובוס
תפילין גסות. נוס...
רק 3,740.00 ₪
תפילין גסות. נוסח אשכנזי.  הסופר: יוסף קובוס
תפילין גסות. נו...
רק 3,860.00 ₪
תפילין  גסות. נוסח אשכנזי.  הסופר: הרב יצחק זילבר
החלפת רצועות עלי...
רק 240.00 ₪
החלפת רצועות עליון לתפילין
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 260.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי 15 *15 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 210.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 10*10 ס''מ
מזוזה נוסח אשכנז...
רק 220.00 ₪
מזוזה נוסח אשכנזי גודל 10*10 ס''מ
מזוזה נוסח ספרדי...
רק 220.00 ₪
מזוזה נוסח ספרדי גודל 12*12
הרב חיזקיהו עמרמ...
רק 4,785.00 ₪
הרב חיזקיהו עמרמי
ערכת מצוות משלימ...
רק 280.00 ₪
ערכת מצוות משלימה לתפילין
   חדשות האתר
בשורה גדולה למשפחות
תפילין מעור מהמה גסה
היום בהשג יד
עם ערכה לבר מצווה
 
באמת במחיר סביר
 
 
מחזירים עטרה
ליושנה
להניח שני זוגות
תפילין רש"י ור"ת
כמו שהניחו הראשונים
 
 
היום הורדנו מחיר
ערכה שלמה
לבר מצווה
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת תפוצה
שם
דוא"ל
תפילין המקדש
מודעות
קשר תפילין
מצגות
הלכות תפילין מזוזות ספרי תורה
דברים מענינים
סרטים
תפילין כתב ספרדי גסות
תפילין כתב אשכנזי גסות
תפילין נוסח אר י עם כוונות
תפילין זעירות
תפילין רש י עם ר ת ביחד
פיטום הקטורת
 
תפילין המקדש
    
                                                                                           
מסחר אלקטרוני
מסחר אלקטרוני | אחסון אתרים