, . ,   , ,   . : , ' : , |
|
|
|
|
4 |
? |
|
|
|
 ▼  תפילין פיצפונים
4785

' '
4500
  ' '
  ' '
           
   

.00

26.00
...
110.00
...
210.00
  10*10 ''
...
220.00
  10*10 ''
...
220.00
  12*12
...
225.00
  12*12 ''
...
240.00

250.00
...
250.00
   12*12 ''
...
260.00
  15 *15 ''
...
280.00
...
290.00
...
550.00

1,200.00
,...
1,790.00
  , ,
...
2,200.00
  -
24 &...
3,100.00
 24 ''
   
" "
"
     
 

    
                                                                                           

|